Palvelut

Kahdenkertaisen kirjanpidon kehitys luetaan fransiskaanimunkki Luca Paciolin ansioksi (1450-1514). Idea on
vanha muuttumaton ja älykäs: tämän päivän digitaalinen kirjanpito vapauttaa meidät monista tehtävistä, mutta
ei perusteiden ymmärtämisestä (rahan käyttö=D, rahan lähde=K)

Termeillä ja menetelmäkuvauksilla emme halua kertoa palveluistamme, mutta kirjanpitäjillämme on
sinulle muutama sana ja vinkki:

Kirjanpito

Aloituspalaverit ovat erityisen tärkeitä, että löytyy yhteinen sävel ja saadaan asiat rullaamaan; tuo meille tullessasi suunnitelmasi ja kaikki mahdolliset paperit ja asiakirjat.

-Riitta

Useimmille riittää peruskirjanpito, josta laaditaan tilinpäätös ja veroilmoitus. Aloilla, joilla on pitkät projektit, tarvitaan kustannusseurantaa, jossa jokainen projekti on oma kohteensa; on tärkeää, että erottelet eri projekteille tulevat tuotot ja kustannukset. Kustannusseurantaa tarvitaan myös erilaisissa yritystukiprojekteissa.

-Taija

Käytännön kirjanpitotyössä selvitellään usein vaatteiden vähennyskelpoisuutta verotuksessa, mitä sanoma- ja aikakausilehtiä voidaan ottaa kirjanpitoon, paljonko voi ottaa rahaa omaan käyttöön, voinko maksaa palkkaa vaimolle ja lapsille.

-Sari

Paljon arvonlisäverokysymyksiä liittyy verkkokauppaan, Eu:n sisäiseen kauppaan, Eu:n ulkopuoliseen kauppaan; näitä on hyvä selvitellä jo aloitusvaiheessa, jotta järjestelmät ovat ajan tasalla ja sekä vero- että kirjanpitolain vaatimukset toteutuu.

-Saila

Kiinnostusta herättää myös millaista kalustoa saa vähentää vuosikuluina ja millainen tulee kirjata taseeseen poistettavaksi vuosittain. Yleensä alle kolme vuotta kestävä hankita vähennetään verotuksessa vuosipoistona samoin pienkalustoa voi vähentää 2500 eurolla. Nämä ovat myös niitä kirjanpidon ja tilinpäätöksen joustokohtia, joilla tulosta voidaan suunnitella.

-Riitta

Tilinpäätös

Kirjanpitolain mukaan pienet kirjanpitovelvolliset eivät enää tarvitse tehdä tilinpäätöstä; verotusta varten täytyy kuitenkin tehdä koonti eli yhteenveto tilikauden tapahtumista.

-Sanna-Mari

Suunnitellaan yhdessä tilinpäätöstä tilikauden aikana tai tehdään jo kuukausittain reaaliaikaista sähköistä tai manuaalista kirjanpitoa jaksotuksineen, josta sitten saadaan pienillä muutoksilla ennakoitu tulos.

-Veera

Toimialoilla, joille on tyypillistä pitkät projektit, voidaan tilinpäätöksessä käyttää osatuloutusta eli valmiusasteen mukaista tuloutusta, jolloin vältetään suuria tulosheilahteluja eri tilikausien välillä.

-Sanna-Mari

Asiakastyössä kohtaamme kysymyksiä mitä yrityksen sidottu ja vapaa pääoma tarkoittavat käytännössä, mikä on svop-rahasto (sijoitetun vapaan pääoman rahasto), mikä on pääomalaina.

-Helena

Tilinpäätöksiä ja on hyvä suunnitella pitkällä tähtäyksellä, jotta eri toimenpitein päästäisiin haluttuun oman pääoman tasoon ja vakavaraisuuteen unohtamatta omaisuuden käypiä arvoja.

-Satu

Koko kirjanpito ja tilinpäätös perustuu täsmäytyksiin, joten toimita meille tiliotteet, kassakladit, inventaarit, talletustodistukset, velkakirjat ja saldotiedot jne., näin voimme todeta kirjanpidon oikeellisuuden.

-Saila

Verotus

Arkipäiväistä kädenvääntöä verottajan kanssa käydään pienistä asioista kuten hyväksyttävistä työvaatteista esim. pienellä yrityksen logolla varustettu asu ei ole pääsääntöisesti vähennyskelpoinen; työvaatteet tulisi ostaa työvaateliikkeestä.

-Taija

Yksityiskäyttöön otetun omaisuuden arvon määritykset ovat tärkeitä samoin yhteisöjen ja osakkaan välisten liiketoiminen oikeat hinnat. Esim. kun yrittäjä ottaa auton yrityksestään omaan käyttöön, niin kahdenkaan ulkopuolisen asiantuntijan arvio auton käyvästä hinnasta ei saata riittää, vaan lisäksi markkinahintoja kannattaa seurata. Näihin siirtoihin, kauppoihin ja omaan käyttöön liittyy myös arvonlisäverokysymykset.

-Riitta

Yleinen kysymys on myös toimitilakulut eri yritysmuodoissa. Huomioitavaa on, että vain tmi voi vähentää toimitilakuluja yrityksen veroilmoituksella ylimääräisenä vähennyksenä; ne voidaan vähentää joko kaavamaisena tai todellisten kulujen mukaan. Muut yhtiömuodot tekevät vuokrasopimuksen, joka myös tulee olla riittävän tarkka silloin, kun sopimus on osakkaan ja yhtiön välinen. Usein laskemme myös sitä kannattaako vuokraa periä omalta yritykseltä eli esim. onko vaiva ja työ suurempi kuin hyöty. Henkilökohtaisella verolomakkeella ei yrittäjän yleensä kannata tehdä työhuonevähennystä.

-Sari

Kannattaako minun ottaa auto yritykselle vai itselle? Useimmille yrittäjille tämä kysymys tulee eteen jossakin vaiheessa. Silloin joudumme pohtimaan asiaa monelta kantilta eli paljonko auto maksaa, paljonko on yksityisajoja, paljonko yrityksen ajoja, otetaanko lainaa, vakuudet jne.. Myös vakuutusmaksujen määrään tällä saattaa olla vaikutusta sekä myöskin vahinkokorvauksiin.

-Saila

Verolakien muuttuessa nykyiseen tahtiin, on huolellinen verosuunnittelu erityisen tärkeää, verosuunnittelua määrittävät yrityksen lyhyen- ja pitkäntähtäimen suunnitelmat, jotka pitäisi huomioida jo mm. yritysmuodon valinnassa. Verovapaita osinkoja ei enää ole vaan sen sijaan on tullut kevyesti verotettu osinko, joka on 8% nettovarallisuudesta ja siitä maksetaan 7.5.%:n ennakonpidätys. Tässä voisi laskea kuinka monta vuotta (tai vuosikymmentä) menee siihen, että yrityksen maksama vero saadaan kevyesti verotettuna osinkona kotiutettua. Huolehditaan myös yhdessä siitä, että ennakkoverot ovat haluamallasi tasolla ja osakeyhtiöön liittyen omistajatahon palkat, osingot ja yritykseen jätettävä tulos olisi kestävällä pohjalla.

-Helena

Palkkahallinto

Uusi tietosuoja-asetus (tuli voimaan 25.5.18) säätelee erityisesti palkkahallintoa; meiltä tulee tähän kaikki ohjeistus. Verkkopalkka ja sähköiset tuntikirjaukset helpottavat arkea. Uuden henkilön palkkaaminen on aina iso askel, joten lasketaan yhdessä palkkaamisen kustannuksia. Muista myös työterveyshuolto!

-Sari

Myös palkanlaskentapuolella auton käyttöön liittyy paljon kysymyksiä. Paljonko autoetu minulle maksaa? Miten se lasketaan? Esim. autoliikkeen autoetulaskenta poikkeaa tavanomaisesta laskennasta. Entä jos yrityksen autoa käytetään vain hyvin satunnaisesti omiin ajoihin?

-Sanna-Mari

Sähköinen taloushallinto

Tarjoamme kirjanpitopalvelua käyttäen useita sähköisiä taloushallinnon ohjelmia, joihin on rajapintoja mm. eri kassajärjestelmistä: 
https://marketplace.netvisor.fi/

Sanna-Mari

Valikoimista voimme valita juuri sinulle sopivan ohjelman, jolla voit laskuttaa, ottaa vastaan sähköisiä ostolaskuja, hoitaa kassajärjestelmää ne.. Meiltä saat avun ja tuen ohjelman käyttöön. Teemme kirjanpitoa myös sinun valitsemallasi ohjelmalla.

Muut palvelut

Teemme kaikenlaisia yritystukihakemuksia ja/tai avustamme sinua niiden tekemisessä. Teemme yrityksen arvonmäärityksiä ja avustamme yrityskaupoissa.

-Satu

Pohdimme kanssasi yritystoimintaan liittyviä muutostarpeita, kuten tilikauden ja yritysmuodon muutokset, rinnakkaisyritysten perustamiset, jakautumiset ja sulautumiset.

-Helena

Palvelut aloittavalle yritykselle

Meillä on erityinen muistilista liittyen yrityksen perustamistoimiin ja ensimmäisiin vuosiin.

-Satu

Aloittavaa yrittäjää puhuttavat mm. arvonlisäverolliseksi ilmoittautuminen ja verokausi, arvonlisäveron alarajahuojennukset, eri arvonlisäverokannat, viennin ja tuonnin arvonlisävero, EU-myynti ja EU-ostot (tavara, palvelu sähköinen tavara tai palvelu), arvonlisäverotunniste jne.. Sekä kotimaan että ulkomaan verkkokaupan kiemuroihin olemme perehtyneet yhdessä. Kassa- ajanvaraus- yms. järjestelmien yhteensopivuus kirjanpito-ohjelman kanssa kannattaa myös miettiä heti alussa. Mietimme kanssasi yritysmuotoa sekä nykyisyyden että tulevaisuuden tarpeista käsin, teemme kanssasi yhdessä perustamistoimet esim. verkossa, katsomme ensimmäisen vuoden verotukseen ja ennakkoverotukseen liittyvät asiat.

-Satu

Etsitkö mukavaa tilitoimistoa monipuolisilla palveluilla?

Ota yhteyttä