Tarinaa meistä

Tilitoimistomme toiminta alkoi keväällä 1984 perheyhtiönä. Yrittäjä Helena Ylönen valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta 1980 ja teki taloushallinnon töitä sekä opiskelujen lomassa että opiskelujen jälkeen ja sittemmin oli talousaineiden opettajana Lahdessa. Haave omasta yrityksestä toteutui Kuopioon muuton yhteydessä.
Taival alkoi pienestä yhden asiakkaan yrityksestä. Äitiyslomat aina 1990-luvulle saakka pitivät yritystoimintaa pienissä puitteissa.

Vaativan KLT-TUTKINNON suorittaminen, yrityksen AUKTORISOINTI sekä TALOUSHALLINTOLIITON JÄSENYYS 1990-luvun alussa loivat pohjan yritystoiminnan laajentamiselle. TALOUSHALLINTOLIITON JÄSENYYS merkitsi lisää koulutusta, lisää laatua ja lisää läpinäkyvyyttä. LIITON taholta tulivat myös määräaikaistarkastukset ja ohjeistukset, jota tuovat edelleenkin työhön luotettavuutta.

Uudet tuulet alkoivat puhaltaa, kun yrityksessämme yli 10 vuotta tiimi-esimiehenä työskennellyt Satu Ruotsalainen tuli mukaan toimintaan kesällä 2017 ja on nyt toimitusjohtajamme. Hänellä on vahva käytännön kokemus ja osaaminen eri yritystoiminnan alueilta. Yrityksen aputoiminimeksi otettiin YLÖS LASKENTA.

Vaikka ulkoiset puitteet ovat muuttuneet, niin nykyiselläänkin palvelemme asiakkaita samoilla periaatteilla kuin aloittaessa eli työn laadulla, asiakaspalvelulla ja kilpailukykyisillä hinnoilla.
Ulkoisista puitteista suuri muutos on tapahtunut paperittomaan eli sähköiseen kirjanpitoon siirtymisenä, mutta tarjoamme yhä vaihtoehtona perinteistä taloushallinnon menetelmää.

Paperittomaan kirjanpitoon siirtyminen on saattanut myös osittaa kirjanpitäjän työtä, mutta meillä edelleen vastaa asiakkaan OMA KIRJANPITÄJÄ koko kirjanpidon ketjusta alusta loppuun. Tämä tuo luottamusta ja turvallisuutta asiakkaan näkökulmasta ja se tuo mielekkyyden kirjanpitäjän työhön.

Kirjanpitoketju alkaa siitä, kun asiakas ”tuo” tositteet (tai tositteet tulee ohjelmaan) omalle kirjanpitäjälle, joka käsittelee ne joko sähköisessä tai perinteisessä ohjelmassa ja tekee tarvittavat viranomaisilmoitukset sekä muut sovitut toimenpiteet sekä ”lähettää” tai laittaa asiakkaan luettavaksi kuukauden raportit ja lopuksi hoitaa laskutuksen. Panostamme uuden asiakkaan PERUSTEELLISEEN OPASTAMISEEN.

Olemme panostaneet erityisesti RYKRYTOINTIIN ja asiakaspalveluun, koska kirjanpitäjä on se, joka kohtaa asiakkaan. Kirjanpitäjiemme työn mielekkyys ja laatu nousevat paljolti työn kokonaisuudesta ja mahdollisuudesta itse vaikuttaa työhön sekä kohtaamisesta asiakkaiden kanssa.

Erityistä asiakaspalvelua meillä on henkilökohtaiset palaverit, jotka on tarkoitettu kaikille yrittäjille. Niissä käydään läpi kirjanpidon raportteja ja myös muita esille tulevia aiheita. Palaverit ovat kasvoista-kasvoihin tapahtumia ja niitä ei voi digitalisoida. Palavereita pitää meillä tiimiesimies ja toimitusjohtaja.

Pitkän toimintahistoriamme aikana ei mielenkiinto asiakkaan bisnestä kohtaan ole kadonnut, vaan aina on jotain uutta opittavaa ja innostavaa olkoon asiakkaan liiketoiminta kuinka pientä tahansa. Suomalaisen yrittäjän perusasenteeseen kuuluu, että verot maksetaan ajallaan ja yllätyksiä ”MÄTKYJEN” muodossa ei tule, pidämme edelleen yhtenä YDINTEHTÄVÄNÄMME tällaista verotuksen seurantaa. Täytyy myös oivaltaa, että yrittäjälle on se oma bisnes kaikki kaikessa ja tämän tiedostaen lähestymistapana on kunnioitus ja nöyryys.

Usein on pohdittu kysymystä onko olemassa erityinen yrittäjäpersoona. Asiaa on myös tutkittu, mutta selkeää vastausta ei ole saatu vaan ainoastaan luettelo menestyksen tekijöistä. Yrittäjyyttä on myös mystifioitu mielestäni liikaa ja edelleen yrittämisen paperiviidakkoa pelätään. Ilmoitukset, luvat jne. asiat ovat kuitenkin järjestelykysymyksiä ja yrittämisen ydintä on oman osaamisen tunnistaminen ja kontrollin ottaminen omaan elämään. Joillakin toimialoilla yrittäjän olemus on tärkeä, mutta kaikilla toimialoilla työn LAATU on merkitsevin ja se onkin suomalaisen YRITTÄJÄN INTOHIMO ja usein menee innoittajana rahan edelle. Yrittämisen sivutuotteena tulee vapaus omaan kalenteriin. Markkinointi on usein se, mikä saattaa ”tökkiä” ja tällöin hyvästäkään tuotteesta tai palvelusta ei tule asiakkaalle riittävästi informaatiota. Tutkimusten mukaan suomalaisten yritysten markkinointibudjetti on pieni. On myös niin, että monella toimialalla varsinaista markkinointia ei tarvitakaan, koska TYÖN LAATU puhuu puolestaan ja puskaradio on paras markkinointiväline.

Yrittäjyys on siirtynyt osin verkkoon ja DIGITAALISET PALVELUT ovat tätä päivää, mutta nykyistä vahvemmin pitäisi panostaa aineellisten hyödykkeiden suunnitteluun ja tuotantoon ja myös näitä asioita arvostaa. Me tarvitsemme edelleen penkkejä, millä istua, aineellisuus ei tule katoamaan digitaalisuuden myötä.

Asiakkaan on erittäin vaikea valita tilitoimistoa hinnoittelujen ja palvelujen ollessa erilaisia. Useasti onkin niin, että tarvitaan FYYSINEN KOHTAAMINEN ja siinä LUOTTAMUS joko syntyy tai ei synny. Ensikohtaamisen merkitystä ei tule aliarvioida tilitoimiston suhteessa omaan asiakkaaseen eikä myöskään yrittäjän suhteessa omaan asiakkaaseensa. Ensikohtaamisessa on paljon sanatonta informaatiota.

Toimintaamme symboloiva kotka on Juho Ylösen piirtämä hänen ollessaan alle 10 vuotias. Kotka on seurannut tarkalla ja kaukonäköisellä katseellaan yritystämme ja asiakkaitamme jo yli 30 vuotta.

Pyrimme myös työhön, jota kuvaa KOTKAN tarkka-ja kaukonäköinen katse.

-Helena Ylönen

Etsitkö mukavaa tilitoimistoa monipuolisilla palveluilla?

Ota yhteyttä