Tilikausi

20.06.2018

Tilikausi on ensimmäisiä asioita, joista tulee päättää yritystä perustettaessa. Tilikauden valintaan vaikuttaa moni seikka, joista yksi tärkein on yritysmuoto. Jos valittu yritysmuoto on osakeyhtiö, niin suosittelemme murrettua tilikautta, mikä tarkoittaa sitä, että tilikausi päättyy muuna ajankohtana kuin kalenterivuoden lopussa. Kun yhtiön tilikausi on murrettu ja palkansaajan (esim. yrittäjän) verovuosi on kalenterivuosi, niin murrettu tilikausi antaa enemmän mahdollisuuksia suunnitteluun sekä oman ansion että yrityksen tulostavoitteen suhteen. Lisäksi tilikauden päättyminen voidaan ajoittaa yrityksen toiminnan kannalta edulliseen ajankohtaan ajatellen sekä yrityksen taloudellista asemaa että yrittäjän ajankäyttöä.

Jos taas yhtiömuotona on toiminimi, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, niin tilikaudeksi suosittelemme kalenterivuotta. Näissä yhtiömuodoissa yrityksen verotus/yrittäjän verotus menee kalenterivuosittain. Jos yrityksen tilikausi on murrettu, niin siitä voi aiheutua pientä epämukavuutta joissakin tilanteissa.
Esim. Jos yrityksen tilikausi päättyy 30.6.18, niin veroennakot kyseiselle tilikaudelle tulevat vasta 2018 vuoden alussa, jolloin puolet tilikaudesta jää verottamatta ja ensimmäisen tilikauden veroja maksetaan seuraavan tilikauden aikana eli 7-12/18. Yrityksen lopetustilanteessa verojen jälkijättöisyys saattaa aktivoitua.

Miniyritykselle on mahdollista pitää maksuperusteista kirjanpitoa, mutta silloin tilikauden pitää olla kalenterivuosi. Jos miniyrityksellä on murrettu tilikausi, niin tilinpäätös tehdään ja se tehdään suoriteperusteella, joka käytännössä tarkoittaa mm. saamatta olevien tulojen ( myyntisaamisten) kirjaamista tilinpäätökseen. Kun miniyrityksillä on tilikausi kalenterivuosi ja voidaan toimia maksuperusteella, niin tämä kustannustehokkaampaa myös yrittäjälle.

Tilitoimistoissa on kiirein aika tammikuusta huhtikuuhun ja usein mieli tekisi ehdottaa em. aloittaville yrittäjille tilikauden päättymisajankohdaksi muuta kuin kalenterivuoden loppua, mutta tilinpäätöksen ajankohtaan saa vaikuttaa vain yrittäjän edut ja tilitoimisto ottaa asiakkaita vain sen verran, kun pystyy hoitamaan.

Ensimmäisen tilikauden pituus: Ensimmäinen ja viimeinen tilikausi voi olla pituudeltaan korkeintaan 18kk. Kun toiminimelle ja henkilöyhtiöille laitetaan ylipitkä tilikausi, niin on otettava huomioon mm. verotuksen progression vaikutus tuloihin. Kuten edellä on kerrottu olisi lisäksi 12 kuukaudesta poikkeava tilikausi hyvä sovittaa näiden yritysmuotojen kohdalla siten, että tilikauden viimeinen kuukausi olisi joulukuu.

Osakeyhtiön tilikausi alkaa perustamissopimuksen allekirjoituspäivästä. Jos lähdetään liikkeelle lainapääomalla ja toiminnan käynnistyminen vie paljon aikaa, niin kannattaisi ensimmäinen tilikausi olla pidennetty, jotta oma pääoma ei muodostuisi negatiiviseksi. Tässä on myös otettava huomioon muitakin asioita kuten mahdollinen siirtyvä osingonjako.